iAir - een CO2-, CO-, temperatuur- en vochtigheidsviewer van DL-302, DL301 en DL-303

Schermafbeeldingen iAir

iAir is een externe monitor voor koolstofdioxide (CO2), koolmonoxide (CO), temperatuur en vochtigheid.

De meetwaarden kunnen worden verkregen uit de DL-300-serie die worden geproduceerd door ICPDAS CO., LTD. via Ethernet.

DL-300-series zijn nu beschikbaar voor DL-301-, DL-302- en DL-303-modules. De DL-300-serie kan aan de bewaakte lijst worden toegevoegd door te zoeken op LAN of door direct een IP-adres in te voeren.

De gecontroleerde lijst kan worden gerangschikt naar een groep. In de weergave van de groepenlijst kunnen gelijktijdig kooldioxide (CO2), koolmonoxide (CO), temperatuur en vochtigheidswaarden van alle apparaten worden verkregen.

Gebruik iAir kan:

  • Ontvang de real-time koolmonoxide, kooldioxide en temperatuur van de lucht waar het apparaat is geplaatst.
  • Verzend een bericht naar de DL-300-serie.

Downloaden vanuit de App Store

Downloaden vanaf Google Play