← Terug naar categorie Milieu- en emissiebeperking

Nieuwe monitoring en rapportage richtlijnen voor Fase 3 EU-regeling voor de emissiehandel

Emissions Trading Scheme

EU-bedrijven zijn verplicht om hun uitstoot van broeikasgassen in het kader van de Europese Unie Emissions Trading Scheme (ETS) controleren en rapporteren. In 2013 Fase 3 begint en nieuwe richtlijnen voor rapportage zijn ontwikkeld om te bouwen op de vorige twee fasen. Chris Dimopoulos van het National Physical Laboratory (NPL) is de herziening van de nieuwe richtlijnen. Hij legt het huidige systeem en wat de veranderingen zullen betekenen.

De ETS vereist veroorzakers van kooldioxide in de EU om hun emissies te controleren en rapporteren jaarlijks. Elk jaar moeten ze toelagen (een toelage gelijk aan een ton CO2) overgeven, om rekening te houden met hun daadwerkelijke uitstoot.

De installaties krijgen de handelskredieten van NAPS (nationale toewijzingsplannen) die deel uitmaken van de overheid van elk land. Naast deze initiële toewijzing, kan een exploitant ook EU- en internationale handelskredieten kopen, hetzij bij andere organisaties, hetzij bij koolstofcompensatieprojecten. Evenzo kunnen organisaties die hun CO2-uitstoot verminderen, hun credits verkopen. NAP's worden vervangen door één EU-breed plafond voor Fase 3 van de regeling.

Dit systeem zorgt voor een cap op de totale Europese uitstoot en geeft financiële prikkels voor organisaties om hun uitstoot te verminderen. De doelstelling is dat door 2020 het aantal emissierechten beschikbaar zal zijn 21% onder 2005 niveaus.

Het belang van de meting
Het ETS dekt momenteel meer dan 11,000-installaties in de energie- en industriële sectoren, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor bijna de helft van de CO2-emissies in de EU en 40% van de broeikasgasemissies. Dit omvat meer dan 850-organisaties in het VK.

Sleutel tot het succes van het programma is ervoor te zorgen bedrijven nauwkeurig hun emissies aan de bevoegde instantie te melden. De EU heeft een reeks van monitoring en rapportering richtlijnen (MRG) gepubliceerd met het oog deze worden gemeten en gerapporteerd nauwkeurig.

De huidige MRG definieert het meten van emissies methodologie. Bedrijven moeten hun emissies te controleren, hetzij door middel van een rekenmethode of via directe meting. De berekening omvat gegevens over de activiteiten te vermenigvuldigen (brandstofverbruik) door emissiefactor (koolstofgehalte van de brandstof) door oxidatie factor (verhouding koolstof geoxideerd tot CO2). Directe meting vereist dat de analyse van de CO2 inhoud van schoorsteenemissies ter plaatse door middel van Continuous Emissions Monitoring Systems (CEMS).

Bedrijven vallen in drie categorieën, A, B of C, afhankelijk van hun emissies: hoe hoger de emissies, hoe strenger de rapportagevereisten. De categorie en het type proces of brandstof, zullen op hun beurt een specifieke laag toekennen aan het bedrijf als geheel, of aan een specifieke emissiebron daarin. Verschillende niveaus hebben verschillende vereisten met betrekking tot de methoden die worden gebruikt om CO2-emissies te bepalen. Lagere niveaus kunnen bijvoorbeeld een standaardwaarde gebruiken voor brandstofemissiefactoren, maar hogere niveaus moeten monsters verzenden voor analyse.

Na toekenning van een tier, moeten bedrijven een plan heeft voorgelegd met hun methode voor het meten en rapporteren van emissies, met inbegrip van eventuele onzekerheden in hun methoden in te dienen.

Tijd om aan de eisen te actualiseren
Het ETS stelt doelen vast die over een periode van meerdere jaren lopen. De tweede fase van de ETS, die begon in 2008, zal dit jaar eindigen en de derde zal beginnen in 2013. Naarmate we een nieuwe periode ingaan, zijn er consultaties gehouden om manieren te vinden om de rapportage voor de volgende handelsperiode te verbeteren.

De nieuwe richtlijnen maken een aantal kleine, maar belangrijke wijzigingen die tekortkomingen in de huidige richtlijnen.

Een kwestie die is aangepakt, is het meer duidelijke en beknopte omschrijving van clausules binnen de richtlijnen waarmee bedrijven om lagere niveaus te gebruiken als het nodig is om zich te houden aan hun voorgeschreven, maatregelen worden beschouwd als "technisch niet haalbaar is of onredelijke kosten zou leiden '. De nieuwe MRG Exploitanten moeten bewijzen door middel van berekening, dat de kosten opwegen tegen de baten. De uitkering wordt berekend door een verbetering factor te vermenigvuldigen met een referentieprijs van 20 euro per emissierecht. De verbetering factor is afhankelijk van de gemiddelde jaarlijkse emissies en het verschil tussen onzekerheid bereikt door de exploitant en de onzekerheid drempel van de tier ze moeten worden zich te houden aan zijn.

De huidige versie van de MRG vereist bedrijven die directe meting kiezen om hun emissies te bepalen aan de goedkeuring van het bevoegde gezag en aantonen dat directe meting een hogere nauwkeurigheid te bereiken. De nieuwe richtsnoeren plaatst de twee methoden op meer gelijke voet te erkennen het toegenomen vertrouwen in CEMS en de procedures voor kwaliteitsborging in verband met hen. Operators zullen nu in staat om directe meting gebruiken zolang ze kunnen zich aan onzekerheid en tier-eisen, het verminderen van de belemmeringen voor bedrijven die deze methode gebruiken.

Voor de gebruikers van de berekeningsmethode, de onzekerheid van de meetsystemen voor het brandstofverbruik moet worden uitgevoerd door personen uitgevoerd en de nieuwe richtsnoeren zullen meer details over kalibratie en onzekerheid eisen. Leveranciers van meetapparatuur zal een onzekerheid voor het systeem te bieden, maar factoren zoals kalibratie, onderhoud, werkomstandigheden en milieu-omstandigheden kan verder invloed onzekerheid. De nieuwe MRG Exploitanten moeten kalibratie resultaten vermenigvuldigen met een conservatieve instelling factor ten minste eenmaal per jaar en na elke kalibratie. Dit is om rekening te houden met het effect van onzekerheid tijdens gebruik. Eventuele extra onzekerheid bronnen met betrekking tot hoe de meetinstrumenten worden bediend moeten ook worden opgenomen in de begroting onzekerheid.

De nieuwe richtsnoeren een vereiste voor exploitanten die ook naar methoden beoordelen op bepaalde tijdstippen om vast te stellen welke maatregelen genomen kunnen worden om hun methode te verfijnen. Operators die het lagere niveaus dan die welke in de richtlijnen moeten rapporteren over maatregelen die zijn genomen om zich te houden aan de vereiste tier. Voor categorie A het tijdsinterval is vier jaar, categorie B twee jaar en categorie C een jaar.

Het monitoringsplan zal een kernelement van de MRG voor fase 3, en het begrijpen van de behoeften en de documentatie die nodig is voor de indiening, waaronder de nieuwe eisen, zal cruciaal zijn voor exploitanten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op emissies.

De herziening van de richtlijnen en de ondersteunende meting deskundigheid

De herziening van de nieuwe richtlijnen werd uitgevoerd als onderdeel van een lopend NPL project genaamd Metrologie voor de handel in emissierechten. Dit is gebaseerd op de expertise van NPL in bewaking uitstoot, en valt onder de bevoegdheid van de onlangs gelanceerde Centre for Carbon Meting bij NPL, die de ontwikkeling van de technologie en expertise om de koolstofuitstoot in een breed scala van omgevingen accuraat en praktisch controleren. Het centrum wordt ondersteund door de National Measurement System en is een belangrijk onderdeel van de nationale strategie Measurement.

De ETS-project omvat nauw samen met het bedrijfsleven om methoden voor monitoring analyseren, om te voorzien onzekerheid begeleiding, en het verkennen van problemen in de eisen voldoen. Deze ervaring en expertise feeds in projecten zoals de ontwikkeling van richtlijnen die voldoen aan de behoeften voor emissiereducties, terwijl als gevolg van de realiteit van het bedrijfsleven. Het ondersteunt ook de ontwikkeling van nieuwe technieken en diensten aan de richtlijnen voldoen aan de controle zo rendabel en nauwkeurig mogelijk te helpen - het helpen van zowel overheid als bedrijfsleven ontmoeten emissiereductiedoelstellingen.

NPL is beschikbaar voor advies en begeleiding over zaken met betrekking tot het ETS en carbon meting in het algemeen, en nodigt alle feedback van de industrie en het opstellen van hun ervaring over de controle op de uitstoot van broeikasgassen onder het ETS tot nu toe.

Degenen die meer willen weten over het werk van NPL's op deze gebieden moeten contact opnemen met Jane Burston ([Email protected]) Of Chris Dimopoulos ([Email protected]).

National Physical Laboratory, Teddington, Middlesex kan ook contact worden opgenomen op Tel: 0208 977 3222.

Procesindustrie Informer

Gerelateerd nieuws

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.